Druki do funduszu alimentacyjnego

Druki do funduszu alimentacyjnego – Wszystkie kwestie, które są wnoszone do funduszu alimentacyjnego, muszą być odpowiednio udokumentowane. Urzędy, ośrodki pomocy społecznej powinny być w posiadaniu takich druków, które są składane przez strony celem przyznania świadczenia alimentacyjnego na dziecko czy wyegzekwowania takiego świadczenia od dłużnika. Nasza firma posiada w ciągłej sprzedaży tego typu druki od wniosków po oświadczenia, karty funduszu alimentacyjnego i rejestry.  Druki cechują się przejrzystością  są zaprojektowane zgodnie z aktualnym stanem prawnym w taki sposób aby  znacznie ułatwiały pracę referentów.  Zapraszamy.