Druki dodatki mieszkaniowe

Druki na dodatek mieszkaniowy i energetyczny – Dodatek mieszkaniowy i energetyczny  to rządowe programy na pomoc uboższym, szczególne świadczenia  wypłacane przez gminy na rzecz  osób o niskich dochodach którym przysługują takie prawa ustawowo tzw. odbiorcom wrażliwym, które otrzymują już wcześniej przyznany dodatek mieszkaniowy to świadczenia które celem jest utrzymanie lokalu i zrekompensować  koszty związane z zakupem prądu, osobom  posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu na podstawie decyzji. Dlatego wiele osób decyduje się na złożenie dokumentów związanych z ubieganiem się o w/w dopłaty. Urzędy czy ośrodki pomocy społecznej zawsze powinny być w posiadaniu takich druków. Nasza firma posiada takie druki przygotowane  w oparciu o najnowsze ustawy oraz uchwały uchwalone przez rady gmin w formie załączników na nowy okres. Zachęcamy do współpracy, dzięki czemu zapewniamy  druki  idealnie dopasowane do potrzeb. Oferta z cenami znajduje się w zakładce zamówienia wraz z ofertą do pomocy społecznej. Zapraszamy  serdecznie !