Rejestry-obsługa rady

Każde biuro obsługi rady w urzędach miast i gmin zapewnia obsługę administracyjno-biurową kierując się przy tym zasadami kancelaryjnymi zawartymi w instrukcji  kancelaryjnej instrukcja ta dość precyzyjnie określa zasady i sposób postępowania. Nasza firma oferuje do prowadzenia  obsługi takie rejestry oraz legitymacje radnego w różnych kolorach w twardej, trwałej oprawie. Zapraszamy