Druki dodatku osłonowego

W związku z uchwaloną ustawą Ministerstwa Klimatu i Ochrony środowiska Od 3 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Wnioski należy przedkładać  w Gminach i Ośrodkach Pomocy Społecznej które będą realizowały rządowy program  tarczy antyinflacyjnej tak zwany dodatek osłonowy  którego zadaniem jest zniwelować rosnące różnice cen energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają ustawowych kryteriów dla gospodarstw domowych na osobę w rodzinie, nasza firma realizuje zamówienia na tego typu druki wniosków i oświadczeń które są podstawą do uzyskania wypłaty dodatku osłonowego dla w/w gospodarstw.